-


1261- زمين‌شناسي زيرسطحي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک :

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :297

سال انتشار: 1399

قيمت :180000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :180000 ريال
کد کتاب:149139    محل کتاب:
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید