-


1073-روشهاي چند متغيره گسسته


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643870904

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :410

سال انتشار: 1398

قيمت :430000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :430000 ريال
کد کتاب:148828    محل کتاب:-B37/5-F18/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید