-


2501- آمار و احتمال كاربردي: ويراست 2

Applied probability and statistics


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641405481

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :289

سال انتشار: 1398

قيمت :490000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :490000 ريال
کد کتاب:148826    محل کتاب:-B45/4-F17/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید