-


2157-توان‌بخشي كودكان با نيازهاي ويژه

Rehabilitation of children with special needs: a developmental based intervention


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786000205645

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :183

سال انتشار: 1398

قيمت :230000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :230000 ريال
کد کتاب:147731    محل کتاب:-F53/7
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید