-


1561 - آمار و احتمال


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643876067

نوبت چاپ 7 -

تعداد صفحات :357

سال انتشار: 1397

قيمت :590000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :590000 ريال
کد کتاب:147236    محل کتاب:-B39/6-F18/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید