-


شكوفايي روان‌شناسي مثبت‌گرا

A visionary new understanding of happiness and wall-being


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789648345889

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :320

سال انتشار: 1397

قيمت :650000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :650000 ريال
کد کتاب:146958    محل کتاب:F27/5---------B21/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید