-


مباني حقوق مدني: اموال و مالكيت


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786007992579

نوبت چاپ 74 -

تعداد صفحات :216

سال انتشار: 1402

قيمت :1600000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1600000 ريال
کد کتاب:145880    محل کتاب:-B9/2-------F4/8
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید