-


10%

با بادي كه نمي‌وزد تكان مي‌خورد


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641905943

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :136

سال انتشار: 1398

قيمت :200000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :180000 ريال
کد کتاب:145729    محل کتاب:
موجود نیست

توضیحات درباره کتاب


«اين روزها شايد تنهاتر هم باشم و اين درست وقتي است كه نمي‌دانم تنها‌تر از چه وقت. مگر انسان چه قدر فرصت دارد كه از واژه تو استفاده كند يا بهتر است بگويم از واژه "بي‌تو". بيش‌تر آدم‌ها بيش‌تر وقت‌ها درگير "من" هستند درست مثل داستان‌نويسي اين روزها كه شده من، يا من با كمي تفاوت "از درون من". خود من؛ چنان در اين من فرو مي‌روم كه سوسك روي ديوار را مي‌بينم كه به سمت ميزم مي‌آيد؛ اما نمي‌بينم كه آرام پاي نازك بي‌استخوانش را روي فنجان قهوه خالي‌ام مي‌گذارد و ته فنجان، ته ماندهِ قهوهِ سرنوشتم را تغيير مي‌دهد.»