-


عصركنكاش ارشد - مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي(2)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786006949505

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :306

سال انتشار: 1398

قيمت :550000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :550000 ريال
کد کتاب:145561    محل کتاب:-F23/4
موجود نیست