-


خسرو آواز ايران (2جلدي): شجريان


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786009929016

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :1210

سال انتشار: 1397

قيمت :2500000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2500000 ريال
کد کتاب:145086    محل کتاب:B28/1
موجود نیست