-


كنترل مدرن

Linear sysytem theory and design


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789644904325

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :420

سال انتشار: 1394

قيمت :650000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :650000 ريال
کد کتاب:144689    محل کتاب:F10/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید