-


آزمون استخدامي دستگاه‌‍‌هاي اجرايي كشور: بانكدار


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641784333

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :934

سال انتشار: 1401

قيمت :5100000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :5100000 ريال
کد کتاب:144422    محل کتاب:-Table
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید