-


بازاريابي الكترونيكي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789651148606

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :392

سال انتشار: 1394

قيمت :800000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :800000 ريال
کد کتاب:143115    محل کتاب:F28/5------B32/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید