-


آشنايي با ريتم : تئوري و عمل


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9790802616400

نوبت چاپ 10 -

تعداد صفحات :88

سال انتشار: 1396

قيمت :1500000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1500000 ريال
کد کتاب:142716    محل کتاب:F21/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید