-


1670-تاريخ عقايد اقتصادي

History of economic ideas


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786000203993

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :296

سال انتشار: 1397

قيمت :200000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :200000 ريال
کد کتاب:142735    محل کتاب:
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید