-


120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

Spiltraining fussball: 120 programme


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789642585342

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :256

سال انتشار: 1397

قيمت :890000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :890000 ريال
کد کتاب:142593    محل کتاب:-F25/1--------B26/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید