-


2283- آمار و احتمالات كاربردي

Applied probability and statistics


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641403302

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :291

سال انتشار: 1398

قيمت :120000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :120000 ريال
کد کتاب:142522    محل کتاب:-F17/5
موجود نیست