-


آمادگي جسماني و تمرينات هوازي در آب

Water exercises: workouts with the aqua noodle


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786003551299

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :218

سال انتشار: 1396

قيمت :1490000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1490000 ريال
کد کتاب:142319    محل کتاب:F25/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید