-


%سيستم‌هاي ساختماني در معماري


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789645015273

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :616

سال انتشار: 1391

قيمت :160000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :160000 ريال
کد کتاب:141946    محل کتاب:%
موجود نیست