-


%راهيان ارشد: بانك سوالات مهندسي شيمي (1)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789645017475

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :524

سال انتشار: 1392

قيمت :240000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :240000 ريال
کد کتاب:141707    محل کتاب:
موجود نیست