-


%دختري از تبار ما: نگاهي به زندگي، آثار و دستاوردهاي ملكه رياضي جهان


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786008405306

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :136

سال انتشار: 1396

قيمت :150000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :150000 ريال
کد کتاب:141548    محل کتاب:%
موجود نیست