-


1181-تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي: تزيينات معماري


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789645302601

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :269

سال انتشار: 1396

قيمت :160000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :160000 ريال
کد کتاب:140782    محل کتاب:-F46/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید