-


% مراقبت و توانمندسازي كودكان دور از خانه

out-of-home children care and empowerment


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786002005557

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :144

سال انتشار: 1396

قيمت :120000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :120000 ريال
کد کتاب:140610    محل کتاب:
موجود نیست