-


مهارت معلمي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786005421552

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :288

سال انتشار: 1397

قيمت :350000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :350000 ريال
کد کتاب:140383    محل کتاب:-B30/3-F1/7
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید