-


نگاهي به سازگاري‌هاي سلولي و مولكولي به تمرينات ورزشي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786003550223

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :241

سال انتشار: 1399

قيمت :690000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :690000 ريال
کد کتاب:140348    محل کتاب:B26/4--------F25/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید