-


101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

101????? performance evaluation tests


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786008319399

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :171

سال انتشار: 19/01/97

قيمت :120000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :120000 ريال
کد کتاب:140034    محل کتاب:
موجود نیست