-


1132- زمين‌شناسي دريايي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643871536

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :216

سال انتشار: 1391

قيمت :35000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :35000 ريال
کد کتاب:139665    محل کتاب:-B37/6-F18/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید