-


1390- روشهاي نمونه گيري


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643873998

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :271

سال انتشار: 1396

قيمت :530000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :530000 ريال
کد کتاب:139461    محل کتاب:-B40/4-F38/7
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید