-


1465-مباني نظري معماري


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643876760

نوبت چاپ 8 -

تعداد صفحات :446

سال انتشار: 1398

قيمت :460000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :460000 ريال
کد کتاب:139188    محل کتاب:-B40/5-F18/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید