-


متون حقوقي (1تا4) A LEVEL AND AS LEVEL LAW


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786001938498

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :222

سال انتشار: 1400

قيمت :700000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :700000 ريال
کد کتاب:139052    محل کتاب:-B11/5 ------------- F3/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید