-


مباني و اصول تربيت

Foundations and principles of education


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789646346314

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :253

سال انتشار: 1398

قيمت :300000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :300000 ريال
کد کتاب:138785    محل کتاب:ستون شده کنار کتابهاي دانشگاه تهران
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید