-


مرجع كامل طرح و اجراي تاسيسات مكانيكي (2) صنعت و ساختمان


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786001682124

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :360

سال انتشار: 1400

قيمت :2000000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2000000 ريال




کد کتاب:137862    محل کتاب:F1/11--------B56/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید