-


شب عاشقان بي‌دل / شب ندارد سر خواب : شب در اشعار شاعران كهن پارسي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786001521409

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :390

سال انتشار: 1395

قيمت :360000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :360000 ريال
کد کتاب:137378    محل کتاب:
موجود نیست