-


1300- روان‌شناسي سياسي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645303851

نوبت چاپ 6 -

تعداد صفحات :376

سال انتشار: 1396

قيمت :180000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :180000 ريال
کد کتاب:137019    محل کتاب:-F46/5
موجود نیست