-


1311- بودجه‌ريزي نوين در ايران (اصول، مراحل و روشها)


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645304032

نوبت چاپ 8 -

تعداد صفحات :462

سال انتشار: 1396

قيمت :220000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :220000 ريال




کد کتاب:136494    محل کتاب:-F46/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید