-


1089- جامعه‌شناسي خانواده ايراني

The sociology of the iranian family


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645301567

نوبت چاپ 6 -

تعداد صفحات :167

سال انتشار: 1394

قيمت :55000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :55000 ريال
کد کتاب:136493    محل کتاب:-F46/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید