-


1713- بازارها و نهادهاي مالي

Financial institutions and markets


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645309198

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :672

سال انتشار: 1396

قيمت :310000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :310000 ريال
کد کتاب:136230    محل کتاب:-F53/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید