-


معنا در معماري غرب

Meaning in western architecture


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789648802894

نوبت چاپ 6 -

تعداد صفحات :568

سال انتشار: 1398

قيمت :850000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :850000 ريال
کد کتاب:135071    محل کتاب:F16/2--------B52/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید