-


آناتومي تمرينات قدرتي

Strength training anatomy


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786005751499

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :190

سال انتشار: 1399

قيمت :1490000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1490000 ريال
کد کتاب:134927    محل کتاب:B54/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید