-


مفاهيم وسط‌ بازي

Understanding chess middlegames


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786001301322

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :248

سال انتشار: 1400

قيمت :700000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :700000 ريال
کد کتاب:134921    محل کتاب:B58/1---------F25/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید