-

ياد داستان‌هاي دل‌انگيز دبستان: يك قرن داستان‌هاي دبستان 1290 - 1390


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789642763894

نوبت چاپ 7 - وزيري (گالينگور) -

تعداد صفحات :460

سال انتشار: 1396

قيمت :650000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :650000 ريال
کد کتاب:134789    محل کتاب:-F21/1
موجود نیست

توضیحات درباره کتاب


كتاب حاضر، دربردارندة داستان‌هاي دبستاني كتاب فارسي يك قرن (1290ـ1390)است كه گردآورنده، آن را با هدف بهره‌مندي پژوهشگران سير تحول و تطور كتاب‌هاي درسي، و قرار دادن مخاطب در فضاي دوران دبستان به رشتة تحرير در آورده است. كتاب، اوضاع و احوال اجتماعي، ادبي و فرهنگي و همچنين سير تكامل نگارش و رسم‌الخط صد سال كتاب‌هاي درسي را ترسيم كرده است. در يكي از داستان‌ها با عنوان «روئت مشئوم» آمده است: پادشاهي سوار بر اسب از راهي مي‌گذشت، او با ديدن شخصي، از اسب به زمين افتاد امّا صدمه‌اي به وي نرسيد. پادشاه ديدن شخص را شوم دانست و دستور كشتن شخص را داد. آن شخص فوراً به نزد شاه آمد و گفت كه انصاف به خرج دهد و به اين نكته بينديشد كه آيا ديدن او براي شاه شوم بوده، در حالي كه آسيبي به وي نرسيده، يا روئت پادشاه براي وي شوم بوده كه با ديدن او حكم قتلش صادر شده، پادشاه از سخن شخص خوشش آمد و از خون او درگذشت.