-


1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

Boundary polities and international boundaries of iran


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645305763

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :590

سال انتشار: 1396

قيمت :930000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :930000 ريال
کد کتاب:134623    محل کتاب:-F53/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید