-


1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643871284

نوبت چاپ 11 -

تعداد صفحات :315

سال انتشار: 1399

قيمت :400000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :400000 ريال
کد کتاب:134539    محل کتاب:-F18/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید