-


1070-جامعه‌شناسي روستايي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643870874

نوبت چاپ 6 -

تعداد صفحات :236

سال انتشار: 1392

قيمت :62000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :62000 ريال
کد کتاب:133283    محل کتاب:-B37/5-F18/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید