-


1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

Research methods in physical activity


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645301925

نوبت چاپ 7 -

تعداد صفحات :362

سال انتشار: 1395

قيمت :150000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :150000 ريال
کد کتاب:132788    محل کتاب:-F46/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید