-


1618- اصول بودجه دولتي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643876531

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :311

سال انتشار: 1394

قيمت :340000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :340000 ريال
کد کتاب:132702    محل کتاب:-B42/1-F17/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید