-


1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک :

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :130

سال انتشار: 1394

قيمت :8400 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :8400 ريال
کد کتاب:132701    محل کتاب:-F18/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید