-


1001 نكته عمراني: ويژه نظام مهندسي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786001202209

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :109

سال انتشار: 1394

قيمت :85000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :85000 ريال
کد کتاب:132400    محل کتاب:
موجود نیست