-


اتوماسيون مونتاژ و طراحي محصول

assembly automation and product design 2


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786005151121

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :508

سال انتشار: 1398

قيمت :600000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :600000 ريال
کد کتاب:132381    محل کتاب:F14/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید