-


1763-ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643878061

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :223

سال انتشار: 1394

قيمت :60000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :60000 ريال
کد کتاب:131893    محل کتاب:-B43/3-F17/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید